Gevalsstudies

Webbureaus of dienstverleners die belast zijn met het integreren van het intelligente Symplicy-contactformulier op de websites van advocaten moeten deze aanbevelingen volgen.

 

Het doel van de tool is om alle klassieke contactmethoden, zoals formulieren, te vervangen. Toegang tot onze tool moet uitsluitend via een contactknop verlopen. Deze knop moet de meest opvallende contactmethode op de website zijn. Daarom moet het een niveau 1-element zijn dat overeenkomt met de bestaande stijl van de website.

Een algemeen contact e-mailadres dat doorverwijst naar een secretariaat in de vorm van een link of telefoonnummers kan echter nog steeds op de site aanwezig zijn.

Naast deze voorbeelden kan geen enkele andere vorm van digitale communicatie naast onze tool bestaan om een goede conversie en gebruikerservaring voor bezoekers te garanderen.

Het is de verantwoordelijkheid van het webbureau om deze knop zo goed mogelijk te integreren wat betreft de gebruikerservaring en klantconversie.

Verschillende scenario’s

Een contactknop die leidt naar een formulier is al aanwezig in de navigatie van de site.

Deze contactknop moet eenvoudigweg worden doorgestuurd en ons intelligente contactinstrument oproepen. Het formulier zoals het nu op de site staat, mag niet meer verschijnen. We nodigen u uit om de technische documentatie te bekijken door op deze link te klikken.

 

Een knop of link die leidt naar een diepere pagina genaamd “Contact” die meerdere informatie bevat, zoals telefoonnummers, een adres, een formulier, etc. is al aanwezig in de site-navigatie.

Deze knop of link kan blijven staan en leiden naar een diepere pagina op voorwaarde dat de informatie van deze pagina’s opnieuw worden gestructureerd om ons intelligente contactformulier naar voren te brengen.

 

Een knop die de gebruiker uitnodigt om contact op te nemen met de advocaat, is op verschillende strategische punten op de site aanwezig.

Afhankelijk van het gedrag van de gebruiker moeten de voorschriften van punt 1 of 2 worden gevolgd.

 

Als er al een online reserveringstool zoals Calendly, Bookeo, Office 365 Bookings, etc. op de site aanwezig is, raden we aan om ons instrument te gebruiken voor het eerste contact en dienovereenkomstig deze online reserveringsinstrumenten te sturen :

  • Per e-mail nadat de vraag van de betrokken persoon is geaccepteerd.
  • Eventueel op een plaats gereserveerd voor klanten die al cliënt zijn.

 

Als er geen enkel contactmiddel op de site is geplaatst, vereist de implementatie van het Klantvriendelijke Symplicy-formulier minimaal een contactknop van niveau 1 die naar ons instrument leidt.

Deze knop kan in het hoofdnavigatiemenu van de site worden geplaatst en mag in geen geval worden geconcurreerd door andere hulpmiddelen voor contact om een goede gebruikerservaring te garanderen.

 

Het is ook de verantwoord elijkheid van het webbureau om deze knop op de beste manier te integreren. Daarom raden we aan om deze niveau 1 knop te dupliceren en op verschillende strategische punten op de site te plaatsen (in detailpagina’s, op verschillende delen van de homepage, als onderdeel van de pagina’s over de vaardigheden van advocaten, enzovoort).